Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ Ε.Π.Ε. εφεξής η «Εταιρεία», ή «εμείς» ή η “Ferrycenter” είμαστε εταιρεία που συστάθηκε και λειτουργεί με βάση τους ελληνικούς νόμους, η οποία εδρεύει στην διεύθυνση στην οδό Όθωνος Αμαλίας 12, με Α.Φ.Μ. 099728561 Δ.Ο.Υ ΠΑΤΡΩΝ, δημιούργησε, διαχειρίζεται και λειτουργεί το διαδικτυακό τόπο ferrycenter.gr, εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος» με αντικείμενο την μεσολάβηση για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών (εφεξής η «Πλατφόρμα») όπως και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα), που εμπεριέχεται στο Διαδικτυακό Τόπο και την Πλατφόρμα, εφεξής το «Υλικό». Μέσω του Διαδικτυακού Τόπου και της Πλατφόρμας, η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της που αφορούν στην διαμεσολάβηση για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στους χρήστες, εφεξής οι «Χρήστες», από τα συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά γραφεία(εφεξής «οι Πάροχοι Υπηρεσιών») με σκοπό την διευκόλυνση των χρηστών για την αναζήτηση των ταξιδιωτικών τους επιλογών.(εφεξής «οι Υπηρεσίες μας»)

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει πώς και πότε η Ferrycenter συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινοποιεί και γενικά πώς επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν επισκέπτεσθε τον Διαδικτυακό μας Τόπο, όταν χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα και γενικά όταν με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας μέσω της του Διαδικτυακού Τόπου, της Πλατφόρμας, μέσω κοινωνικών δικτύων (social media), μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ή άλλων επιγραμμικών υπηρεσιών τις οποίες καλύπτει η παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Για οποιαδήποτε απορία ή άλλη πληροφορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση itdepartment@ferrycenter.gr ή τηλεφωνικά στο (+30) 2610 634000.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται σε όλους τους επισκέπτες και χρήστες των Υπηρεσιών μας όπως αναλυτικότερα ορίζονται στους Όρους Χρήσης. Πριν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το ποιοι είμαστε και πώς και γιατί συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε ή κοινοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου επίσης επεξηγεί τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε παράπονο ή καταγγελία.

1. ΤΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ, Η ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ, ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Τα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς από την χρήση των Υπηρεσιών μας, καθώς και οι σκοποί της επεξεργασίας, οι νομικές βάσεις της επεξεργασίας και οι πιθανοί αποδέκτες των δεδομένων που έχουμε συλλέξει, παρατίθενται στα παρακάτω κεφάλαια.

Οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων περιλαμβάνουν την εκπλήρωση των εργασιών της εταιρείας μας, τις επικοινωνίες με τους πελάτες/χρήστες και την υποστήριξή τους, την ταυτοποίηση του χρήστη και την επιτυχή ολοκλήρωση της κράτησής του, την υποστήριξη των υπηρεσιών πληρωμής, την ποιοτική διάθεση των Υπηρεσιών μας και την επικαιροποίηση/ενημέρωση των συνεργαζόμενων με εμάς Παρόχων Υπηρεσιών ταξιδιωτικών ή μεταφορικών για την εκπλήρωση της κράτησής σας, την συντήρηση και βελτίωση των Υπηρεσιών μας και την συμμόρφωσή μας με την νομοθεσία. Διενεργούμε την επεξεργασία για να εκτελέσουμε την σύμβασή μας μαζί σας, να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας διαμεσολαβώντας ανάμεσα σε εσάς και τον Πάροχο των μεταφορικών/ταξιδιωτικών Υπηρεσιών που θα επιλέξετε, ή για να εκπληρώσουμε αιτήματά σας πριν την σύναψη τυχόν σύμβασης ή την παροχή των υπηρεσιών μας, ή για τα έννομα συμφέροντά μας ή τρίτων μερών. Το έννομο συμφέρον υπάρχει όταν έχουμε μία εμπορική ή εταιρική αιτία για την οποία χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας , στο βαθμό που δεν υπερβαίνει τα δικά σας δικαιώματα και συμφέροντα. Ανά περιόδους, ενδέχεται να σας ζητήσουμε την συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες σας για συγκεκριμένους λόγους. Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε είναι απαραίτητες για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας. Εάν δεν παρέχετε τις πληροφορίες που σας ζητάμε, μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις ή αδυναμία να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας.

Στο βαθμό που συνδυάζουμε δεδομένα από Παρόχους, τρίτους Παρόχους υπηρεσιών ή άλλα τρίτα μέρη, με δεδομένα που έχουμε συλλέξει απευθείας από εσάς ή αυτόματα μέσω των Υπηρεσιών, θα αντιμετωπίσουμε τα συνδυαστικά δεδομένα όπως τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει απευθείας, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Πέραν αυτού, τα δεδομένα που αποκτά από εμάς κάποιο τρίτο μέρος, ακόμη και εάν σχετίζονται με τις Υπηρεσίες μας, δεν υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αντιθέτως, οι πληροφορίες που συλλέγονται, αποθηκεύονται και κοινοποιούνται από τρίτα μέρη υπόκεινται στις δικές τους πολιτικές απορρήτου και πρακτικές, περιλαμβανομένου του εάν συνεχίζουν να κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές σε εμάς, το είδος της πληροφορίας που κοινοποιούν, και τις επιλογές σας στο τί είναι ορατό/διαθέσιμο σε τρίτους μέσω υπηρεσιών τρίτων παρόχων. Διασαφηνίζουμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη ούτε εκπροσωπούμε με κανένα τρόπο τις πολιτικές ή εμπορικές πρακτικές τρίτων μερών/παρόχων και σας προτρέπουμε να ενημερωθείτε για τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και όρους χρήσης.

Η “Ferrycenter” δεν συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, όπως αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, αριθμό φορολογικού μητρώου, ούτε οικονομικά σας δεδομένα, όπως δεδομένα πιστωτικής κάρτας ή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού. Επίσης, δεν συλλέγουμε στοιχεία γεωεντοπισμού σας, ούτε στοιχεία που σχετίζονται με την εθνικότητά σας, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, τις πολιτικές σας προτιμήσεις ή την συνδικαλιστική/πολιτική σας δραστηριοποίηση, τα περιεχόμενα των μηνυμάτων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων και κάθε αλληλογραφίας, εκτός εάν απευθύνεστε σε εμάς. Δεν συλλέγουμε, ακόμη, γενετικά ή βιομετρικά σας δεδομένα, ή οποιαδήποτε δεδομένα υγείας σας, εκτός εάν μας ενημερώσετε εσείς στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών μας. Δεν συλλέγουμε τέλος δεδομένα που σχετίζονται με το ποινικό σας μητρώο, την κατάσταση της υπηκοότητάς σας, δεδομένα τις οικογένειάς σας, κοκ. Σας ζητάμε να μην μας αποστέλλετε ούτε να μας αποκαλύπτετε ευαίσθητες προσωπικές σας πληροφορίες.

1.1 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1.1.1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όταν επισκέπτεσθε ή πλοηγείτε στον Διαδικτυακό μας Τόπο τα ακόλουθα ανώνυμα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από εμάς ή τα λαμβάνουμε από εσάς με δική σας πρωτοβουλία:

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΠΙΘΑΝΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
IP Address. Πληροφορίες Συσκευής. Κάθε φορά που επισκέπτεσθε την Ιστοσελίδα μας από κινητό τηλέφωνο, υπολογιστή ή tablet, συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες που σχετίζονται με τη συσκευή σας συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου της συσκευής, του λειτουργικού της συστήματος, και την έκδοση, τον ταυτοποιητή της συσκευής, του δικτύου, την χώρα στην οποία βρίσκεστε, την γλώσσα της συσκευής, το μέγεθος της οθόνης και την μπαταρία της συσκευής. Πληροφορίες Χρήσης. Συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με την χρήση της Ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένου του τύπου του προγράμματος περιήγησης, την ώρα σύνδεσης, τη διάρκεια της επίσκεψης στην Ιστοσελίδα μας, τις σελίδες που είδατε, τις ιστοσελίδες από τις οποίες κατευθυνθήκατε στην Ιστοσελίδα μας. Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο ( Προαιρετικά ) EmailΣυλλέγουμε τα δεδομένα αυτά για τους ακόλουθους σκοπούς και σύμφωνα με τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας: Για να σας δώσουμε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας και να σας παρέχουμε ικανοποιητική εμπειρία πλοήγησης (Νόμιμη Βάση: το έννομο συμφέρον μας για την βελτιστοποίηση και την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας, άρθρο 6 παρ. 1-στ ΓΚΠΔ) Για την διαχείριση των εργασιών μας, για την προστασία και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών μας συστημάτων καθώς και για να λαμβάνουμε τα αναγκαία τεχνικά μέτρα για την προστασία της Εφαρμογής μας και του Υλικού και της ιδιοκτησίας μας, στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης, παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μας, ή επίθεσης στα ηλεκτρονικά μας συστήματα (Νόμιμη Βάση: έννομο συμφέρον, άρθρο 6 παρ. 1-στ ΓΚΠΔ) Για να μπορούμε να εντοπίζουμε, να διαπιστώνουμε και να αναλύουμε το βαθμό χρήσης της Ιστοσελίδας μας και για να συλλέγουμε ανώνυμα στατιστικά δεδομένα που σχετίζονται με την χρήση της Ιστοσελίδας μας (Νόμιμη Βάση: έννομο συμφέρον, άρθρο 6 παρ. 1-στ ΓΚΠΔ) Για την προάσπιση, την προστασία και την ενάσκηση των νομίμων δικαιωμάτων μας, εκ του νόμου ή συμβατικών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των συμφερόντων και των δικαιωμάτων μας ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών ή/και διοικητικών αρχών (Νόμιμη Βάση: έννομο συμφέρον, άρθρο 6 παρ. 1-στ ΓΚΠΔ) Συλλέγουμε δεδομένα από εσάς απευθείας και με δική σας βούληση για τους ακόλουθους σκοπούς και σύμφωνα με τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις: Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας (νόμιμη βάση: η εκτέλεση σύμβασης/παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί, άρθρο 6 παρ. 1 β) Για την διαχείριση των εργασιών μας, την καταγραφή των χρηστών/επισκεπτών και την παροχή των υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί, για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, για τις επικοινωνίες μας με τους χρήστες/επισκέπτες (συμπεριλαμβανομένης της παροχής υποστήριξης όταν ζητείται ή την υποβολή παραπόνων) και για την εξαγωγή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας (Νόμιμη Βάση: έννομο συμφέρον, άρθρο 6 παρ. 1-στ ΓΚΠΔ) Για την προάσπιση και την προστασία και την ενάσκηση των νομίμων δικαιωμάτων μας, εκ του νόμου ή συμβατικών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των συμφερόντων και των δικαιωμάτων μας ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών ή/και διοικητικών αρχών (Νόμιμη Βάση: έννομο συμφέρον, άρθρο 6 παρ. 1-στ ΓΚΠΔ)Πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες σε εμάς, όπως οι Πάροχοι που έχουμε ορίσει για την φιλοξενία, τη συντήρηση, την δημιουργία και την ανάπτυξη μέρους ή του συνόλου των ηλεκτρονικών συστημάτων μας. Πάροχοι υπηρεσιών cloud. Εξωτερικοί τεχνικοί ή νομικοί σύμβουλοι και συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων που έχουμε ορίσει για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των ηλεκτρονικών μας συστημάτων. Πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης αι άλλοι συνεργάτες που έχουμε ορίσει για την ανάλυση και την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. Δικαστικές και κυβερνητικές αρχές, σε περίπτωση που τα δεδομένα έχουν ζητηθεί από αυτές στο πλαίσιο έρευνας (στην περίπτωση αυτή, η νόμιμη βάση για την επεξεργασία θα είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1-γ ΓΚΠΔ) ή για την προστασία των εννόμων συμφερόντων μας και της νόμιμης άμυνάς μας (στην περίπτωση αυτή, η νόμιμη βάση για την επεξεργασία θα είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1-στ ΓΚΠΔ) Τρίτα μέρη -δικαιοπάροχοι ή προστήσαντες- της επιχείρησής μας ή/και των δικαιωμάτων μας (εν όλω ή εν μέρει). Σε περίπτωση πώλησης, ανάθεσης, μεταβίβασης, αδειοδότησης, μεταβίβασης περιουσίας, συγχώνευσης και εξαγοράς ή άλλης αναδιοργάνωσης ή ανασύνθεσης της εταιρείας μας (Νόμιμη Βάση: έννομο συμφέρον, άρθρο 6 παρ. 1-στ ΓΚΠΔ)

1.2 ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

1.2.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ 

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε στοιχεία σας στην Πλατφόρμα μας, κατά την διαδικασία της κράτησής σας και για την ολοκλήρωση της κράτησης και την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς.

Στα πλαίσια της διαδικασίας της κράτησης και για την ολοκλήρωση της αυτής, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες πληροφορίες, τις οποίες θα παρέχετε εθελοντικά με την χρήση της Πλατφόρμας:

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΠΙΘΑΝΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Όνομα, Επώνυμο, Email, Τηλέφωνο, Πόλη, ΤΚ, Διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός ταυτότητας / διαβατηρίου, Ημ/νια Γέννησης, Χώρα, Φύλο, Περιεχόμενο Χρήστη (προαιρετικό) Τοποθεσία και Ημερομηνία Περιεχομένου Χρήστη (προαιρετικό)Συλλέγουμε δεδομένα από εσάς απευθείας και με δική σας βούληση, κατά την καταχώρηση της κράτησής σας, για τους ακόλουθους σκοπούς και σύμφωνα με τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις: Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, για την καταχώρηση και την ολοκλήρωση της κράτησής σας και την διαμεσολάβηση ανάμεσα σε εσάς και τον Πάροχο μεταφορικών/ταξιδιωτικών υπηρεσιών που έχετε επιλέξει με την κράτησή σας (Νόμιμη Βάση: εκτέλεση σύμβασης/παροχή ζητηθεισών υπηρεσιών, άρθρο 6 παρ. 1-β ΓΚΠΔ) Για την προστασία των ηλεκτρονικών μας συστημάτων καθώς και για να λαμβάνουμε τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για την προστασία της Ιστοσελίδας μας και του Υλικού και της ιδιοκτησίας μας, στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης, παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μας, ή επίθεσης στα ηλεκτρονικά μας συστήματα (Νόμιμη Βάση: έννομο συμφέρον, άρθρο 6 παρ. 1-στ ΓΚΠΔ) Για την διαχείριση των εργασιών μας, την καταγραφή των χρηστών/επισκεπτών και την παροχή των υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί, για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, για τις επικοινωνίες μας με τους χρήστες/επισκέπτες (συμπεριλαμβανομένης της παροχής υποστήριξης όταν ζητείται) και για την εξαγωγή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων σε σχέση με τη χρήση της Εφαρμογής (Νόμιμη Βάση: έννομο συμφέρον, άρθρο 6 παρ. 1-στ ΓΚΠΔ) Για να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά emails και ειδοποιήσεις ή άλλες εμπορικές ανακοινώσεις για την εταιρεία μας στους χρήστες, μόνος την περίπτωση που έχουν δώσει την ρητή εκ των προτέρων συγκατάθεσή τους για κάτι τέτοιο (Νόμιμη Βάση: Συγκατάθεση άρθρο 6 παρ.1-α ΓΚΠΔ) Για την προάσπιση και την προστασία και την ενάσκηση των νομίμων δικαιωμάτων μας, εκ του νόμου ή συμβατικών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των συμφερόντων και των δικαιωμάτων μας ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών ή/και διοικητικών αρχών (Νόμιμη Βάση: έννομο συμφέρον, άρθρο 6 παρ. 1-στ ΓΚΠΔ)Πάροχοι ταξιδιωτικών ή μεταφορικών υπηρεσιών που επιλέγει ο χρήστης κατά την διαδικασία της κράτησής του για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας σε αυτόν, την ενημέρωση της κράτησης και των στοιχείων της κράτησής του. Πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες σε εμάς, όπως οι Πάροχοι που έχουμε ορίσει για την φιλοξενία, τη συντήρηση, την δημιουργία και την ανάπτυξη μέρους ή του συνόλου των ηλεκτρονικών συστημάτων μας, συμπεριλαμβανομένης της Apple και της Google. Πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες σε εμάς, όπως οι Πάροχοι που έχουμε ορίσει για την φιλοξενία, τη συντήρηση, την δημιουργία και την ανάπτυξη μέρους ή του συνόλου των ηλεκτρονικών συστημάτων μας, συμπεριλαμβανομένης της Apple και της Google. Πάροχοι υπηρεσιών cloud. Εξωτερικοί τεχνικοί ή νομικοί σύμβουλοι και συνεργάτες, λογιστές και φορολογικοί σύμβουλοι, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων που έχουμε ορίσει για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των ηλεκτρονικών μας συστημάτων. Πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης και άλλοι συνεργάτες που έχουμε ορίσει για την ανάλυση και την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. Δικαστικές και κυβερνητικές αρχές, σε περίπτωση που τα δεδομένα έχουν ζητηθεί από αυτές στο πλαίσιο έρευνας (στην περίπτωση αυτή, η νόμιμη βάση για την επεξεργασία θα είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1-γ ΓΚΠΔ) ή για την προστασία των εννόμων συμφερόντων μας και της νόμιμης άμυνάς μας (στην περίπτωση αυτή, η νόμιμη βάση για την επεξεργασία θα είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1-στ ΓΚΠΔ) Τρίτα μέρη -δικαιοπάροχοι ή προστήσαντες- της επιχείρησής μας ή/και των δικαιωμάτων μας (εν όλω ή εν μέρει). Σε περίπτωση πώλησης, ανάθεσης, μεταβίβασης, αδειοδότησης, μεταβίβασης περιουσίας, συγχώνευσης και εξαγοράς ή άλλης αναδιοργάνωσης ή ανασύνθεσης της εταιρείας μας (Νόμιμη Βάση: έννομο συμφέρον, άρθρο 6 παρ. 1-στ ΓΚΠΔ)

 

Εάν έχετε παράσχει την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε ενημερωτικά email, προωθητικές προσφορές και άλλο υλικό, προωθητικές επικοινωνίες ή να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από εμάς όταν εισέρχεσθε στον Διαδικτυακό Τόπο ή και οποτεδήποτε, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας από την λήψη τέτοιων επικοινωνιών ή υλικού, οποτεδήποτε, πατώντας την επιλογή ‘Unsubscribe’σε όποιο τύπο επικοινωνίας λάβετε.

 

2. COOKIES

Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης της ιστοσελίδας και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή των χρηστών. Ορισμένες φορές δημιουργούνται και μεταφέρονται με την πρώτη εγγραφή στην ιστοσελίδα και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του υπολογιστή και την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση στην ιστοσελίδα χωρίς να χρειάζεστε να γίνει σύνδεση επιταχύνοντας την πρόσβασή στην ιστοσελίδα και τις πληροφοριών που επιθυμεί να δει ο χρήστης. Η πλειονότητα των web browsers αποδέχεται cookies, αλλά μπορεί με την αλλαγή των ρυθμίσεων του browser να μην επιτρέπεται η μεταφορά. Στην περίπτωση αυτή, μερικές από τις λειτουργίες της ιστοσελίδας να μην είναι προσβάσιμες. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την πολιτική cookiesπατήστε [εδώ].

 

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3.1.Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων εφαρμόζουμε τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2016/679) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και κάθε εθνικό νόμο που ισχύει και αφορά την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και τις Οδηγίες που εκδίδονται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο είναι εκείνο το φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 

3.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

  • Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα.

Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και βεβαίωση σχετικά με το εάν γίνεται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, και να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών, τις κατηγορίες των δεδομένων και τον χρόνο αποθήκευσής τους. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μία μικρή αμοιβή για διοικητικά και οργανωτικά κόστη παροχής του αντιγράφου των δεδομένων σε εσάς.

  • Το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων.

Εάν μας ενημερώσετε ή ενημερωθούμε με οποιονδήποτε τρόπο ότι τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε δεν είναι ακριβή, δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε και δεν θα επιτρέψουμε σε τρίτους να τα χρησιμοποιήσουν, έως ότου διορθωθούν. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα αρχεία μας με τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνώντας μαζί μας οποτεδήποτε. Στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι εφικτό, θα ενημερώνουμε όποιον έχει λάβει τα προσωπικά σας δεδομένα για τυχόν διορθώσεις.

  • Το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»).

Μπορείτε, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αποσύρουμε εντελώς τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε άμεσα ή έμμεσα. Εάν το αίτημά σας είναι βάσιμο, θα προσπαθήσουμε να το εκπληρώσουμε και στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι εφικτό, θα ενημερώσουμε όποιον έχει λάβει τα προσωπικά σας δεδομένα για το αίτημά σας.

  • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων.

Μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν (α) αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας, (β) θεωρείτε ότι η επεξεργασία είναι μη νόμιμη (αλλά αντιτίθεστε στην διαγραφή των δεδομένων σας και προτιμάτε να περιορισθεί η επεξεργασία αντί να προχωρήσουμε σε διαγραφή τους) (γ) δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά εσείς τα απαιτείτε για την θεμελίωση, άσκηση ή προάσπιση έννομων αξιώσεων ή (δ) έχετε προβάλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία, για τις οποίες εκκρεμεί η επιβεβαίωση της νόμιμης βάσης της επεξεργασίας. Εάν το αίτημα είναι βάσιμο, θα προσπαθήσουμε να το εκπληρώσουμε και στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι εφικτό, θα ενημερώσουμε όποιον έχει λάβει τα προσωπικά σας δεδομένα για το αίτημά σας.

  • Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων και να ζητήσετε να διαβιβασθεί σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου είναι τεχνικά εφικτό, σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις όπου (α) εσείς παρείχατε τα δεδομένα σας στο bitl, (β) η επεξεργασία μας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης με εσάς, και (γ) η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη. Το bitl ενδέχεται να αρνηθεί το εν λόγω αίτημα, εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια.

  • Το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, οποτεδήποτε. Εάν το Ferrycenter διατηρεί νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας για να θεμελιώσουμε, ασκήσουμε ή προασπίσουμε έννομες αξιώσεις μας, θα συνεχίσουμε την επεξεργασία. Άλλως, το Ferrycenter θα παύσει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε επίσης οποτεδήποτε να προβάλλετε αντιρρήσεις στην επεξεργασία των δεδομένων σας για προωθητικούς σκοπούς, και θα σταματήσουμε την επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

 

Κάθε αίτημα του προσώπου/υποκειμένου μπορείτε να μας το υποβάλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: itdepartment@ferrycenter.gr

Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να απαντήσουμε δωρεάν στο αίτημά σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή και του αριθμού των αιτημάτων. Η εταιρεία μας θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Σε περίπτωση που η ικανοποίηση του αιτήματος σας είναι αδύνατη, θα σας ενημερώσουμε εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Εάν το αίτημα σας κριθεί ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, έχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε την καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την ικανοποίηση του ή να αρνηθούμε να εκπληρώσουμε στο αίτημα σας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, +30 210 6475628, contact@dpa.gr)

 

4. ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Ορισμένες λειτουργίες των Υπηρεσιών μας είτε τώρα είτε στο μέλλον θα επιτρέπουν να προβάλετε περιεχόμενο, όπως εικόνες, κείμενο, videos, σχόλια και κριτικές, ή διαδραστικές απαντήσεις σε περιεχόμενο, που θα δημοσιεύεται ή θα προβάλλεται σε δημόσιες/ανοιχτές σελίδες των Υπηρεσιών μας (‘Υλικό Χρήστη’). Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί με το υλικό που καταχωρείτε σε δημόσιες/ανοιχτές σελίδες των Υπηρεσιών μας. Οι πληροφορίες που κοινοποιείτε ή δημοσιεύετε σε αυτές μπορεί αν είναι προσβάσιμες σε άλλους χρήστες των Υπηρεσιών. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους άλλους χρήστες των Υπηρεσιών με τους οποίους ενδεχομένως θα επιλέξετε να μοιραστείτε το Υλικό Χρήστη σας ή άλλες προσωπικές σας πληροφορίες ή δεδομένα.

 

5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων μερών, χωρίς περιορισμό, σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων, ως μία διευκόλυνση για την πρόσβαση σε πληροφορίες που μπορεί να σας είναι χρήσιμες ή να σας ενδιαφέρουν. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και οι πρακτικές που ακολουθούμε δεν καλύπτουν τις ιστοσελίδες τρίτων(“Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες”). Δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια ή τις γνώμες που εκφράζονται σε οποιαδήποτε Συνδεδεμένη Ιστοσελίδα. Οι Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες έχουν ξεχωριστές πολιτικές απορρήτου και συλλογής δεδομένων, και δεν φέρουμε καμία ευθύνη σχετικά με αυτές.

Κατανοείτε και συναινείτε ότι όταν πατάτε έναν σύνδεσμο για μία Συνδεδεμένη Ιστοσελίδα, έχετε αποχωρήσει από τις Υπηρεσίες μας και η Πολιτική μας δεν θα ισχύει.

 

6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπορεί να αναθεωρήσουμε μονομερώς ανά πάσα στιγμή την παρούσα Πολιτική για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές ή για λειτουργικούς σκοπούς.

Σας προτρέπουμε να ανατρέχετε ανά τακτές χρονικές περιόδους στην παρούσα Πολιτική προκειμένου να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία, απορία ή αίτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:

  • Ταχυδρομικά – Όθωνος Αμαλίας 12, Πάτρα, ΤΚ: 26223
  • Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) – στην διεύθυνση itdepartment@ferrycenter.gr

 

Κυλλήνη, 01/05/2023